Podejmując się roli szefa zespołu stajesz przed wyzwaniem osiągnięcia wyznaczonych Ci
wyników nie osobiście, tylko przez pracę innych ludzi. Najczęściej mamy do czynienia
z dwiema sytuacjami:

  • zostałeś szefem grupy ludzi, których wcześniej nie znałeś
  • awansowałeś ze swojego zespołu i teraz będziesz zarządzać koleżankami i kolegami.

Realizowanie celów z sukcesem będzie więc wymagało umiejętnego zbudowania swojej pozycji, autorytetu i relacji. Nasza propozycja wsparcia to warsztat, w ramach którego kluczowe bloki tematyczne to między innymi:

1. Cele i zadania zespołu

– jak cele zespołu wiążą się ze strategią firmy
– określenie oczekiwań wobec zespołu
– expose szefa – trening
Wnioski: czego oczekujesz od swoich ludzi?

2. Przywództwo Sytuacyjne

– 4 poziomy gotowości pracownika do wykonania zadania – umiejętne diagnozowanie
– 4 style przywództwa – jak szef powinien się zachować w przypadku każdego z czterech poziomów gotowości podwładnego
– trening w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze
Efekt: rozwój umiejętności zarządzania sytuacyjnego.

3. Budowanie autorytetu

– czego Twoi ludzie oczekują od Ciebie?
– umiejętne motywowanie i inspirowanie
– egzekwowanie efektów pracy
– udzielanie informacji zwrotnej
Efekt: rozwój umiejętności menedżerskich.

4. Budowanie zespołu

– koncepcja Ról Zespołowych Belbin®
– omówienie Raportu Indywidualnego
– wykorzystanie koncepcji w pracy z ludźmi
Wnioski: mapa talentów zespołu.

5. Metody pracy z zespołem

– przełożenie planów długoterminowych na operacyjne: rok – kwartał – miesiąc
– Meeting Rhythm – kiedy i w jakim celu spotyka się cały zespół
– mierniki efektywności – sposób oceny pracy zespołu
Efekt: ustalone metody pracy zespołu.

Dla kogo?

Dla nowo mianowanych kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 6: Jak zbudować zaufanie i porozumienie w zespole?
Rozwiązanie 8: Wyłonienie szefa z aktualnego zespołu

Prześlij stronę dalej!