Szkolenia

Realizujemy warsztaty szkoleniowe odpowiadające potrzebom i celom klienta z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych:

 • 3 gry nastawione na współpracę:
  – Co-Operate®
  – zestaw ćwiczeń w ramach poszukiwania synergii we współdziałaniu
  – gra Contribute®
 • 2 filmy:
  – jeden w ciekawy sposób wprowadzający do Teorii Ról Zespołowych Belbin®
  – drugi pokazujący jak zaangażować potencjał członków zespołu do osiągnięcia wspólnego celu – „Fire, Toast and Teamwork”
 • ćwiczenia na komunikację
  – „Black and white”
  – rozwiązywanie konfliktów
  – efektywne i nieefektywne zachowaniaUczestnicy otrzymują materiały na licencji Belbin®UK oraz certyfikat międzynarodowy.

 Konsultacje

Wspieramy organizacje w wybranych etapach realizowanych przez Państwa projektów, takich jak przykładowo:

– zaprojektowanie AC/DC
– budowanie ‘Profilu poszukiwanego kandydata’ w projektach rekrutacyjnych
– przeprowadzenie diagnozy wybranych kandydatów
– dokonanie analizy dopasowania kandydatów do profilu poszukiwanego lidera
– raport rekomendacji ‘TOP10′ najlepiej rokujących kandydatów na      liderów/kierowników
– warsztaty dla uczestników projektu budujące świadomość potencjału osobistego
– warsztaty robocze dla zespołu zarządzającego czy projektowego

oraz wiele innych konsultacji, precyzyjnie spersonalizowanych pod kątem potrzeb zarówno konkretnych osób, jak i zespołów.

 Doradztwo

Oferujemy również wspieranie Państwa od początku do końca w procesie zmierzającym do osiągnięcia wybitnych rezultatów zgodnych z celami projektu. Decydując się na tę formę współpracy zyskują Państwo wsparcie doświadczonego zespołu konsultantów – praktyków z 20 letnim doświadczeniem oraz możliwość zdobycia wiedzy na temat sprawdzonych praktyk rynkowych.
Proponujemy wspólne działania od opracowania założeń całego procesu po określenie wskaźników efektywności i zmierzenie rezultatów.

Przykładowo – realizowaliśmy projekt wyłonienia grupy 15 kandydatów o najwyższym potencjale kierowniczym. W ramach projektu wraz z zespołem projektowym:
– przyjęliśmy kluczowe założenia
– ustaliliśmy kryteria wejścia do projektu oraz model komunikacji wewnętrznej
– przeprowadziliśmy diagnozę wybranej grupy kandydatów i analizę dopasowania do profilu poszukiwanego TOP15
– przygotowaliśmy raport rekomendacji 15 najlepiej rokujących kandydatów na kierowników regionalnych
– przeprowadziliśmy warsztaty dla uczestników budujące świadomość potencjału osobistego, co zakończyło się zaprojektowaniem planów ścieżek rozwojowych
– zapewniliśmy stałą informację zwrotną dla uczestników projektu w ramach dyżurów konsultacyjnych
– dokonaliśmy cząstkowych analiz postępów na ścieżkach rozwojowych poszczególnych uczestników
-zaprojektowaliśmy projekt zapewniający praktykę w procesie rozwojowym

 • Programy Talentowe dla zespołów.

 • Programy wyłaniające HiPo na kluczone stanowiska.

 • Programy rozwoju kardy zarządzającej.

 • Programy przygotowujące przyszłe kadry.

 • Ocena potencjału (AC/DC).

 • Wdrożenie kultury współpracy.

 Mentoring

Pomagamy przygotować się zespołom projektowym lub liderom projektów do samodzielnego wdrożenia Teorii Ról Zespołowych Belbin® w organizacji.

Ta forma współpracy zakłada przeprowadzenie specjalistów przez proces akredytacji z TRZ – Teorii Ról Zespołowych Belbin® oraz uzyskanie spersonalizowanego międzynarodowego certyfikatu eksperta.

Dodatkowo w trakcie całego procesu uczestnicy mają zapewnione wsparcie merytoryczne oraz serwis wspierający w zakresie posługiwania się platformą badawczą Belbin Interplace®, która działa na zasadzie subkonta z dostępem do testów online, analiz zespołowych, relacyjnych i rekrutacyjnych oraz strefy wiedzy.