Jeśli zauważacie, że Wasz zespół:

  • z coraz większym wysiłkiem osiąga swoje cele,
  • nasilają się napięcia i nieporozumienia spowodowane przeciążeniem pracą,
  • dotychczasowe metody pracy przestały wystarczać,
  • ludziom brakuje motywacji i inspiracji do dalszego działania,

możecie skorzystać z narzędzi Belbin®, które zostały specjalnie stworzone w celu pokonywania istniejących  ograniczeń i rozwijania zespołów.

Nasza propozycja rozwiązania – warsztat, w ramach którego wypracujecie nowe podejście w Waszym zespole. Kluczowe bloki tematyczne:

1. Efektywność zespołu

– co wpływa na efektywność
– diagnoza efektywności Waszego zespołu
Wnioski: obszary wymagające zmiany

2. Role Zespołowe Belbina®

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych
– interpretacja Raportów Indywidualnych
– analiza Raportu Zespołowego
Wnioski: jak lepiej wykorzystywać potencjał naszego zespołu

3. Nawyki skutecznego działania zespołu. Model S.Covey’a adaptowany dla zespołów

– kluczowe nawyki wpływające na efekty pracy zespołu
– podział odpowiedzialności i zadań w zespole bazujący na Mapie Zespołu Belbin®
– opracowanie nowych metod pracy
Wnioski: nasz harmonogram wprowadzania nowych metod pracy

4. Motywacja w zespole

– motywatory i demotywatory w naszym zespole
– synergia w działaniach jako droga do wyższej efektywności
– sposoby utrzymywania wysokiej motywacji
Wnioski: nasz plan inicjatyw dla utrzymania stałej, wysokiej motywacji

5. Połączenie wszystkich czynników – nasz kwartalny plan podniesienia efektywności zespołu

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Rozwiązanie 12: Jak zbudować zaufanie i porozumienie w zespole?
Rozwiązanie 2: Jak zbudować zaangażowanie w zespole?

Prześlij stronę dalej!