Jeśli spotykacie się z jedną z poniższych sytuacji:

  • jak ma być coś zrobione dobrze, to wolę zrobić to sam/a

  • tak naprawdę nie potrafimy współpracować – przekraczamy budżety lub terminy, a atmosfera pracy pozostawia wiele do życzenia

  • nasza praca postrzegana jest jako mało znacząca, a nam nie zapewnia rozwoju i poczucia satysfakcji

  • ciężko Ci jest znaleźć przyczynę tego, że organizacja pracy, przebieg procesów czy styl działania nie są efektywne

  • atrakcyjne programy rozwojowe są tylko dostępne dla części członków zespołu

  • czujesz się istotnym członkiem zespołu, wnoszącym unikalną wartość we współdziałanie, a nikt tego nie docenia

  • cele osobiste stawiane są ponad cele zespołu

  • rośnie ilość sytuacji konfliktowych i wśród członków zespołu pojawia się uczucie niechęci

    i odczuwasz potrzebę działania w zespole z poczuciem sensu zapraszamy cię na szkolenie. Nasza propozycja rozwiązania – to warsztat stanowiący idealną inspirację do spojrzenia na współpracę w nowym świetle i promowania kultury współpracy, podczas którego poznasz nowe podejście do pracy zespołowej. Wprowadzenie kultury współpracy wymaga Programów Talentowych dla Zespołów, gdzie zaufanie wypiera nieufność, współdziałanie – rywalizację, a zaangażowanie – rezygnację.

1. Czym tak naprawdę jest współpraca.

– kultura współpracy a współdziałanie, kooperacja, czy współuczestnictwo
– efektywność osobista a praca zespołowa
– różnice pomiędzy pracą w grupie a efektywną współpracą w zespole
Wnioski: jakie warunki muszą być spełnione abyśmy mogli mówić o zjawisku współpracy

2. Role Zespołowe Belbina®

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych jako złotego standardu pracy zespołowej – film edukacyjny– podstawy teorii Ról Zespołowych Belbin®.
– gra „Co-operate”- co buduje, a co rujnuje współpracę w zespole.
– interpretacja Raportów Indywidualnych – jaki jest mój unikalny wkład do zespołu?
– analiza Raportu Zespołowego – jakim zespołem jesteśmy (mocne strony i słabości) – mapa zespołu
– współpraca oparta o szacunek i uznanie – Raporty Relacyjne.
Wnioski: Odkrywanie ukrytych talentów – nowe źródło siły dla zespołu.

3. Komunikacja ukierunkowana na współpracę.

– wykorzystanie modelu Belbin® do codziennej komunikacji oraz w prowadzeniu projektów
– studium przypadku – masz projekt do wdrożenia – model zmiennego przywództwa
– jak „wydłużyć aby skrócić” – porozumiewanie się w zespole
– sztuka rozwiązywanie konfliktów w zespole – jak budować na różnicach?
Wnioski: ustalenie jak zapewnić dobrą atmosferę w zespole

4. Kodeks dobrych praktyk.

– co aktualnie robimy, aby efektywnie współpracować i jak się to sprawdza
– co powinniśmy przestać robić
– co warto przyjąć jako najlepsze metody współpracy dla naszego zespołu
– co można zrobić, aby zbudować i utrzymać rzeczywisty wymiar współpracy
Wnioski: jak praktycznie wdrożyć skuteczne metody działania wg Belbina

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.
– Dla specjalistów HR i coachów zespołowych, którzy chcą wspierać w takich sytuacjach wewnętrzne zespoły.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 9: Program Talentowy dla zespołów
Rozwiązanie 11: Skuteczna rekrutacja

Prześlij stronę dalej!