Wyłonienie szefa z aktualnego zespołu:

Jak przygotować się do przewodzenia zespołowi byłych kolegów?

Jeśli czujesz, że jako nowo wybrany szef:

  • możesz stanąć przed wyzwaniem wykazania się, że jesteś nie tylko wybitnym specjalistą, ale także najlepszym wyborem na pozycję szefa

  • możesz nie być gotów zarządzić emocjami po konkursowymi w zespole

  • możesz nie mieć kompetencji przejściu z relacji kolega-kolega na szef-podwładny z zachowaniem zdrowej relacji

  • przyjdzie Ci zarządzać kontr kandydatem z tego samego konkursu na stanowisko i utrzymać jego motywację i zaangażowanie

  • ciężko Ci jest znaleźć przyczynę tego, że organizacja pracy, przebieg procesów czy styl działania nie są efektywne

skorzystajcie z specjalnie dla takich sytuacji opracowanego programu Belbin®.

Funkcja szefa to taki samo wymagająca funkcja jak rola eksperta w danej dziedzinie. Tylko 1% populacji rodzi się z naturalnymi talentami do przewodzenia, pozostali mądrzy liderzy rozwijają swoje kompetencję i inteligencję w roli zarządzających osiągając osobiste mistrzostwo.

Nasza propozycja rozwiązania – warsztat, w ramach którego przygotujesz się do roli szefa swoich byłych kolegów. Kluczowe bloki tematyczne:

1. Nowa rola w zespole.

– od specjalisty do szefa zespołu
– moje priorytety jako szefa zespołu
– nowe skuteczne metody działania
Wnioski: Jak wejść w rolę szefa i nie zaburzyć pracy zespołu?

2. Trudne sytuacje w zarządzaniu.

– najczęstsze błędy menedżerskie
– studium przypadku 1: jeden z pracowników był kontr kandydatem w konkursie na stanowisko
– studium przypadku 2: szef wyłoniony z zespołu – blaski i cienie nowej sytuacji
– zespół w procesie zmian – z jakimi emocjami i zachowaniami należy się liczyć
Wnioski: jak zarządzać sytuacją zmiany?

3. Role Zespołowe Belbina®.

– wprowadzenie do Koncepcji Ról Zespołowych

– gra „Co-operate” – co buduje, a co rujnuje wizerunek szefa

– interpretacja Raportu Indywidualnego – jakie będę mieć tendencje do zarządzania?

– analiza Raportu Zespołowego – jakim zespołem przyjdzie mi zarządzać – jak mądrze wykorzystać wiedzę o mocnych stronach moich pracowników

– analiza Raportów Relacyjnych – kierunki zarządzania relacjami z poszczególnymi pracownikami – wizja budowania autorytet szefa

Wnioski: jak lepiej wykorzystywać wiedzę o potencjale naszego zespołu?

4. Moja wizja zarządzania zespołem.

– jakie formy komunikacji będą budować zdrową atmosferę współpracy
– jak zyskać ich zaufanie w nowej roli
– jak utrzymać zaangażowanie i motywację w zespole
– czego unikać, żeby uniknąć wywoływania konfliktów
– przygotowanie expose szefa – wg świadomego Ja vs. My
Wniosek: jaki optymalny styl zarządzania przyjąć?

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 7: Jestem nowym szefem zespołu
Rozwiązanie 9: Program Talentowy dla zespołów

Prześlij stronę dalej!